Kampania Walki z Głodem

Kampania rozpoczyna się 16 października w Światowy Dzień Walki z Głodem. W ramach tej akcji pozyskane są środki pieniężne na dożywianie dzieci w szkołach, oraz pomoc w formie paczek żywnościowych osobom w trudnej sytuacji finansowej.

W tym celu w naszym województwie OZO PCK w Opolu organizuje kwesty uliczne, a także zbiórki żywności w sklepach. Dodatkowo w mieście Opolu organizowana jest corocznie akcja "Koperta", której przeprowadzenie możliwe jest dzięki przychylności restauratorów tego miasta. W lokalach biorących udział w akcji, na stołach umieszczane są koperty, posiadające znak PCK oraz opis akcji, osoba, chcąca przyłączyć się do Kampanii wkłada dowolną ilość pieniędzy do koperty i pozostawia ją w restauracji oddając kelnerowi bądź wrzucając do czerwonokrzyskiego pudełka, umieszczonego przy bufecie.

Po zakończeniu Kampanii PCK komisyjnie przelicza w każdej restauracji zebrane fundusze, które przekazywane są następnie w całości na dożywianie dzieci.