Przekaż swój 1% - to dziecinnie proste zostać bohaterem

Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża zwraca się z prośbą do Państwa o przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2010 na działalność naszego Stowarzyszenia.

Dlaczego warto przekazać 1% podatku na rzecz PCK ? Ponieważ nic nie tracąc przeznaczycie Państwo środki na:

 • pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej
 • dożywianie dzieci w szkołach
 • prowadzenie jadłodajni dla potrzebujących
 • organizowanie wypoczynku letniego dla najuboższych dzieci
 • pomoc osobom samotnym, chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc w sytuacjach klęsk i katastrof
 • upowszechnianie idei wolontariatu
 • prowadzenia działań prozdrowotnych
 • rozwój honorowego krwiodawstwa
 • szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy
 • ...i wiele innych działań!

Decydując się na wpłatę na rzecz PCK, wspieracie Państwo najstarszą, godną zaufania i najbardziej wszechstronną organizację charytatywną w Polsce.

Od Państwa wpłat zależy ilu osobom będziemy mogli pomóc. Pomóżcie nam pomagać !!!

Jak to zrobić?

To proste, aby przekazać swój 1% w rubryce swojego rocznego zeznania podatkowego (PIT - 28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT – 38) zatytułowanej "Nazwa OPP" należy wpisać Polski Czerwony Krzyż (Opole), a w rubryce "Numer KRS" należy wpisać 0000225587.

1% należnego podatku należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Mamy nadzieję, że los osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej nie jest Państwu obojętny i pomogą nam Państwo im pomóc. Bardzo liczymy również na pomoc w rozpropagowaniu akcji wśród jak największej liczby osób.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem PCK pod nr tel. (77) 453-95-73.