Czerwonokrzyskie współzawodnictwo

[ Powrót do aktualności ]

W dniu 18 września odbyło się  w Otmuchowie zebranie nauczycieli  - opiekunów szkolnych kół PCK z terenu Gminy Otmuchów i Gminy Paczków. W spotkaniu uczestniczył Sekretarz Miasta Zdzisław Cholewiński.

Sprawozdanie za rok szkolny 2011/2012 złożyła prezes Oddziału Rejonowego PCK Teresa Stopyra. Omówiła  działalność młodzieżowych jednostek podstawowych, najważniejsze zadania realizowane przez nie. Podała osiągnięcia  na szczeblu okręgowym: Ewa Szczurek  /PG w Paczkowie /  - I m. w VII Okręgowej Olimpiadzie Wiedzy o CK, Aleksandra Jakubowska /PG w Paczkowie/ - II m. w Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, Julia Bukartyk / ZS P w Kałkowie/ – II m. w X Turnieju PCK „Człowiek i Jego Środowisko” , Zespół Szkół w Otmuchowie – I m.  a ZS w Paczkowie – II m. w Turnieju Szkół „Młoda Krew Ratuje Życie” w  kat. „Promocja honorowego krwiodawstwa”.

Podsumowany został Konkurs Czerwonokrzyski na najaktywniejsze szkolne koło.
Punktowano realizację zadań  w kategorii szkół podstawowych i ponadpodstawowych (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne).

Najlepsze wyniki osiągnęły : SK PCK w  Mesznie i SK PCK  przy Publicznym Gimnazjum w Paczkowie.
Drugie miejsca zajęły :  SK PCK w Kałkowie , w Trzeboszowicach i Gimnazjum
w Otmuchowie, a na trzecim uplasowały się  SK PCK  w Grądach, w Wójcicach i ZS
w Paczkowie.

Puchary, dyplomy i podziękowania wręczali  Sekretarz Miasta oraz Stanisława Kosmal – członek Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Opolu. Złożyli podziękowania za zaangażowanie nauczycieli w realizacji zadań , za aktywny udział dzieci i młodzieży w różnych akcjach , które  przyniosły jak każdego roku określone i wymierne rezultaty .

W dalszej części konferencji wytyczano kierunki działań, omawiano zadania do realizacji.
Nauczyciele otrzymali materiały do pracy w nowym roku szkolnym.

Informację przygotowała: Stanisława Kosmal, Sekretarz Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie

Galeria: