Olimpiada Wiedzy o Czerwonym Krzyżu i Turniej "Człowiek i jego środowisko"

[ Powrót do aktualności ]

W poniedziałek – 21 maja 2012r. – w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie – Koźlu został rozegrany etap rejonowy Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu oraz Turnieju „Człowiek i jego środowisko” zorganizowany przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kędzierzynie – Koźlu.

Olimpiada Wiedzy o Czerwonym Krzyżu ma na celu propagowanie wiedzy o stowarzyszeniu, jego tradycjach i zadaniach jakie realizuje. Wzięła w niej udział młodzież zrzeszona w Szkolnych Kołach Polskiego Czerwonego Krzyża działających w szkołach różnego stopnia kształcenia z terenu powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego.
W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła Marzena Markiewicz z PSP nr 6 w Kędzierzynie – Koźlu,  wśród gimnazjalnych zwyciężyła Magdalena Siwak z PG 1 w Kędzierzynie – Koźlu natomiast w kategorii szkół ponadgimnazjalnych najlepsza okazała się Nikola Kaczmarczyk z II LO w Kędzierzynie - Koźlu.

Turniej „Człowiek i jego środowisko” ma za zadanie promowanie wiedzy ekologicznej, ochrony środowiska naturalnego człowieka i jest dedykowany dla uczniów szkół podstawowych. Eliminacje rejonowe wygrali Marek Laurentowski z PSP nr 16 w Kędzierzynie – Koźlu, Bartosz Mazurkiewicz z PSP nr 12 w Kędzierzynie – Koźlu oraz Jagoda Mordawska z PSP nr 19 w Kędzierzynie – Koźlu.

Tegoroczne etapy rejonowe obu konkursów zostały przygotowane przez Zofię Haliniak i Katarzynę Polinowską – nauczycielki I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie – Koźlu.

Zwycięzcy będą reprezentować nasz powiat w etapie okręgowym w Opolu, który odbędzie się w czerwcu. 

Informację przygotowała: Włodzimierz Kominek, Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Kędzierzynie – Koźle

Galeria: