Konkursy w Oddziale Rejonowym PCK w Otmuchowie

[ Powrót do aktualności ]

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie zorganizował w dniach 17 i 18  kwietnia  etapy gminne czerwonokrzyskich konkursów . Eliminacje X Turnieju PCK ph. „Człowiek i Jego Środowisko” dla szkół podstawowych oraz  VII Okręgowej Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu  dla wszystkich typów szkół odbywały się  na „Zamku” w Otmuchowie oraz w PSP nr 2 w Paczkowie.

Do podstawowych celów konkursów należało inspirowanie i tworzenie warunków do zgłębiania problematyki zdrowotnej oraz kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych i proekologicznych. Tego typu rywalizacje są też znakomitą metodą
promowania i popularyzowania idei Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca wśród 
dzieci i młodzieży.

Każdy uczestnik rozwiązywał test składający się z 30 pytań. .Musiał również wykazać się znajomością  pierwszej pomocy. Dodatkową atrakcją w Otmuchowie było wejście na wieżą zamkową , skąd można było podziwiać wspaniałą panoramę.

Laureatom 3 pierwszych miejsc w poszczególnych kat. szkół nagrody wręczali :
- w  Otmuchowie: Sekretarz Miasta  Zdzisław Cholewiński,
- w Paczkowie: Stanisława Kosmal – sekretarz ZOR PCK , członek Opolskiego Oddziału  Okręgowego PCK w Opolu. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki.

Do etapu okręgowego zakwalifikowali się:
Turniej PCK „Człowiek i Jego Środowisko” :
     Julia Bukartyk  ( Z SP w Kałkowie )
     Aleksandra Kirel  i Weronika Lesik  ( PSP nr 2 w Paczkowie)

Olimpiada Wiedzy o Czerwonym Krzyżu :
     Paula Humeniuk  (ZSP w Mesznie)
     Ewa Szczurek ( Publiczne Gimnazjum w Paczkowie)
     Krzysztof Decowski ( ZS w Paczkowie).

Nagrody zostały  ufundowane przez  UM w Otmuchowie i UM w Paczkowie.
ZOR PCK dziękuje nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursów oraz sponsorom za pomoc w organizacji imprez.

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie rywalizacji

Informację przygotowała: Stanisława Kosmal, Sekretarz ZOR PCK w Otmuchowie

Galeria: