Kampania Walki z Głodem w Otmuchowie

[ Powrót do aktualności ]

Oddział Rejonowy  PCK w Otmuchowie  od lat uczestniczy w ogólnopolskiej Kampanii Walki z Głodem, której celem jest nie tylko walka z głodem i ubóstwem, ale również edukacja dzieci i młodzieży o zdrowym odżywianiu i prowadzeniu zdrowego stylu życia.

Członkowie szkolnych kół PCK przeprowadzają zbiórki pieniędzy na  zakup żywności, odzieży, lekarstw, dofinansowanie obiadów dla dzieci w szkołach ; na zaspokojenie  ich podstawowych potrzeb, edukację i rozwój osobisty, a w rezultacie uniknięcie pokoleniowej biedy - na pomoc potrzebującym z terenu Gminy Otmuchów  i Gminy Paczków.

Młodzież czerwonokrzyska z Zespołu Szkół w Otmuchowie  organizowała w dniu 17 października akcję „Chleb”. Na terenie szkoły i miasta zebrano ok. 1000 zł. Pozostałe szkolne koła w czasie kwest dotychczas pozyskały ponad 2500 zł.

Kampania trwać będzie do 1 listopada (akcja „Znicz” ).

Akcje PCK cieszą się dużym uznaniem społeczności lokalnej jak i władz samorządowych.
Środki finansowe zebrane podczas nich są przeznaczane dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W roku  2011 OR PCK w Otmuchowie udzielił pomocy 596 osobom na kwotę ponad 31 tys. zł.

To wszystko nie było by możliwe, gdyby nie pomoc ludzi o ogromnych sercach. Organizatorzy dziękują darczyńcom oraz mieszkańcom za hojne datki.

Galeria: