Rozliczenie zbiórek publicznych PCK w Opolu w okresie od 1.01-31.12.2011 r.

[ Powrót do aktualności ]

Opolski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu serdecznie dziękuje wszystkim ludziom dobrej woli, darczyńcom za okazane serce i wielki humanitaryzm podczas organizowanych zbiórek publicznych w 2011 roku.

W zeszłym roku udało nam się pozyskać środki finansowe w wysokości 113.770,24 zł. oraz dary rzeczowe i żywnościowe na kwotę 31.335,51 zł.

Z pomocy skorzystało 5.842 osoby/rodziny. Ponadto PCK organizowało akcje prozdrowotne dla dzieci i młodzieży, prowadziło działalność na rzecz upowszechniania honorowego krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz upowszechniało edukację związaną z bezpieczeństwem komunikacyjnym w tym szkolenia z pierwszej pomocy.

Informację przygotowała: Danuta Pilipczuk, Dyrektor Biura Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Opolu