"Bezpiecznie do szkoły"

[ Powrót do aktualności ]

W dniu 14 listopada odbył się etap miejski II Turnieju ph. Bezpiecznie do szkoły”, realizowany przez Oddział Rejonowy PCK w Opolu, finansowany ze środków Miasta Opole.
Konkurs stanowił część programu realizowanego w ramach zadania publicznego, skierowanego do dzieci z klas IV-VI, uczęszczających do szkół podstawowych z terenu miasta Opola. Jego zadaniem było zachęcenie do poznawania zasad bezpieczeństwa na drodze oraz udzielania pierwszej pomocy, a także zrozumienia znaczenia tych umiejętności. Dlatego też program składał się z kilku etapowego działania.
       W ramach programu odbył się konkurs plastyczny pt. „Bezpiecznie do szkoły”. Komisja wyróżniła prace autorstwa:

  • Wiktorii Rybak
  • Mateusza Ogonowskiego
  • KarolinyTulik
  • Łukasza Brój
  • Kai Sołtys
  • Barbary Łabędzkiej

            W kolejnym etapem programu, były szkolenie z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i podstawowej wiedzy z pierwszej pomocy w sytuacjach wypadku, w których wzięło udział 1157 uczniów. Szkolenia te prowadzone były przez wykwalifikowanych Instruktorów Pierwszej Pomocy PCK, a także ratowników PCK, którzy posiadają duże doświadczenie zarówno w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego, pierwszej pomocy, jak również w pracy z dziećmi i młodzieżą.
        Prowadzone szkolenia, pozwoliły na przygotowanie dzieci do Turniej ph. „Bezpiecznie do szkoły”.  Turniej składał się z dwóch części: etapu szkolnego, który pozwoli na wyłonienie reprezentacji szkoły  oraz etapu miejskiego. Oba etapy opierały się na teście z wiedzy o pierwszej pomocy i bezpieczeństwie ruchu drogowego, a etap miejski poszerzony został o oceną praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w pozorowanej sytuacji. W etapie szkolnym udział wzięło – 443 uczniów, z których wyłoniono 30 reprezentantów szkół na etap miejski.
            Wszyscy uczestnicy Turnieju świetnie sobie radzili, prezentując zarówno wysoki poziom wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych. Na zakończenie każdy uczestnik Turnieju otrzymał  pamiątkowy dyplom,  a laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali dodatkowo nagrody rzeczowe.

            Dziękujemy serdecznie Dyrektorom Szkół i Opiekunom Szkolnych Kół, biorącym udział w programie, za zaangażowanie na rzecz promocji zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży.

Galeria: