Turniej "Człowiek i Jego Środowisko'' w Opolu

[ Powrót do aktualności ]

Aby pogłębić wiedzę dzieci i młodzieży na tematy dotyczące działalności człowieka w przyrodzie, ochrony środowiska, ekologii, zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony zdrowia Oddział Rejonowy PCK w Opolu zorganizował wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych Turniej wiedzy pod hasłem ,,Człowiek i jego środowisko” oraz konkurs plastyczny ph „Bądź z natury EKO”.

Oba konkursy realizowane były w ramach zadania publicznego finansowanego przez Miasto Opole.
Uczniowie przez cały czas trwania programu zdobywali wiedzę na temat ekologii, realizowali  akcje promujące ochronę środowiska w swoich szkołach oraz starali się zachęcić rówieśników i dorosłych do przestrzegania zasad ekorozwoju.

Po eliminacjach szkolnych, w dniu 22 maja br. odbył się etap rejonowy. Uczestnicy turnieju, rozwiązywali test, w którym wykazali się ogromną wiedzą na temat działalności człowieka w przyrodzie. Laureatami zostali:
I miejsce - Jakub Silka – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu
II miejsce - Sebastian Lechowski – Publiczne Szkoła Podstawowa nr 8 w Opolu
III miejsce - Rafał Polak - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu

Zwycięzcy turnieju otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie.

Dodatkowo w tym dniu nagrody odebrali autorzy wyróżnionych prac zgłoszonych do konkursu plastycznego ph „Bądź z natury EKO” :

I miejsce – Agata Brzozowska - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Opolu
II miejsce – Aleksandra Ćwirko - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 w Opolu
III miejsce – Barbara Piróg - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 w Opolu
wyróżnienie – Katarzyna Pigulska - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Opolu
wyróżnienie – Aleksandra Cieśla - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Opolu

Informację przygotowała: Agnieszka Jabłońska, Oddział Rejonowy PCK w Opolu