Warsztaty edukacyjne w zakresie rozpoznawania oraz przeciwdziałania zjawisku uzależnień wśród młodzieży

[ Powrót do aktualności ]

Opolski Oddział Okręgowy PCK przy współpracy z Komendą Miejską Policji w Opolu zorganizował warsztaty edukacyjne w zakresie rozpoznawania oraz przeciwdziałania zjawisku uzależnienia  wśród młodzieży, w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Zadanie publiczne sfinansowane zostało z dotacji Miasta Opola.

W trzydniowych warsztatach, które odbyły się w Ośrodku „WODNIK” w Turawie w dniach 26 – 28 września, udział wzięło 30 osób. Byli to przedstawiciele placówek, zajmujący się pracą z dziećmi i młodzieżą, którzy realizują bądź zamierzają podejmować działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom wśród nieletnich. Tak szeroki zakres adresatów sprawił, że w czasie warsztatów spotkali się pedagodzy i psycholodzy szkolni, pracownicy socjalni, policjanci, straż miejska, pracownicy Pogotowia Opiekuńczego i Domu Dziecka, kuratorskie służby sądowe oraz pracownicy PCK.

Warsztaty zostały podzielone na bloki tematyczne, które pozwoliły rozwinąć i zgłębić problem uzależnień z kilku punktów widzenia. Pierwszego dnia przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji mówił o odpowiedzialności prawnej w zakresie przeciwdziałania przestępczości i demoralizacji w oparciu o Ustawę o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi oraz Ustawę o Przeciwdziałaniu Narkomanii, a także szerzącym się zjawisku udziału osób małoletnich w wypadkach komunikacyjnych spowodowanych spożyciem środków odurzających. Następnie Instruktorzy Pierwszej Pomocy PCK przedstawili sposoby postępowania z poszkodowanym, który podejrzany jest o bycie pod wpływem środków psychoaktywnych.

W drugim dniu warsztatów uczestnicy mieli okazje wysłuchać bardzo ciekawego wykładu prowadzonego przez lekarza n. med. o specjalizacji – toksykologia, na temat medycznych aspektów uzależniania, oraz biochemicznych skutków zażywania środków odurzających. Tego samego dnia odbyły się również zajęcia warsztatowe nt. profilaktyki i interwencji w szkole, które prowadzone zostały przez Psychologa – Terapeutę ds. uzależnień.

Warsztaty podsumowane zostały trzeciego dnia w trakcie wykładu Pani Mirosławy Olszewskiej – Pełnomocnika Zarządu Województwa ds. Przeciwdziałania Narkomanii pt. „Jak pracować z młodzieżą mającą problemy z substancjami psychoaktywnymi i uzależnieniami behawioralnymi”.

Trzydniowe szkolenie wzbogaciło wiedzę uczestników, a dodatkowo umożliwiło przedstawicielom różnych placówek i instytucji na wymianę opinii, doświadczeń, tworząc tym samym sieć wsparcia i porozumienia. Jesteśmy jednocześnie przekonani, że pozwoli to na usprawnienie i ujednolicenie działań w zakresie przeciwdziałania zjawisku uzależnień wśród młodzieży.

Informację przygotowała: Danuta Pilipczuk, Dyrektor Biura Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Opolu

Galeria: