Wielkanoc z PCK na Opolszczyźnie

[ Powrót do aktualności ]

Jak każdego roku Oddział Okręgowy PCK w Opolu wraz z Oddziałami Rejonowymi starał się w okresie przedświątecznym pomóc jak największej liczbie mieszkaniowców Opolszczyzny, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

W tym celu na wiele tygodni przed świętami pracownicy i wolontariusze PCK rozpoczęli kwesty uliczne, a także zbiórki żywności trwałej w sklepach, przedszkolach i szkołach. Działania prowadzone w całym województwie pozwoliły na zakup i pozyskanie produktów niezbędnych do przygotowania 700 paczek świątecznych o wartości ok. 24 000 zł. Mamy nadzieję, że choć trochę udało nam się umilić okres świąt i sprawić by mieszkańcy Opolszczyzny nie czuli się pozostawieni bez pomocy. Serdecznie dziękujemy wszystkim, dzięki którym mogliśmy przygotować "Wielkanoc z PCK" – wszystkim wolontariuszom, którzy poświęcili swój wolny czas, kierownictwu i personelowi sklepów, darczyńcom, których choć najdrobniejsza kwota wsparła nasze działania, oraz dzieciom, młodzieży, rodzicom i kadrze pedagogicznej przedszkoli i szkół, których zaangażowanie i przychylność przełożyły się na liczne dary żywnościowe przekazane na rzecz PCK.

Informację przygotowała: Agnieszka Jabłońska, Kierownik Biura Oddziału Rejonowego PCK w Opolu