CZERWONOKRZYSKA AKCJA ZNICZ W OTMUCHOWIE

[ Powrót do aktualności ]

W dniach 31 października i 1 listopada członkowie grupy SIM PCK i Szkolnego Koła PCK przy ZS w Otmuchowie sprzedawali na otmuchowskim cmentarzu znicze. Nad wolontariuszami czuwały i zadanie pilotowały panie  Stanisława Kosmal i Marzena Zychowicz. Puszki kwestarskie szybko zapełniały się  hojnymi datkami. Pozyskane środki finansowe w kwocie 4.758 zł  wydatkowane zostaną na pomoc potrzebującym z terenu OR PCK.

Dla 170 dzieci z  rodzin najuboższych zorganizowane zostaną na otmuchowskim zamku „Mikołajki”, a dla osób starszych, samotnych „Czerwonokrzyska Gwiazdka”.

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK składa podziękowania młodzieży czerwonokrzyskiej z ZS w Otmuchowie za aktywny udział w akcji , mieszkańcom za zrozumienie potrzeb i wielkie serce , księdzu proboszczowi za wspieranie Stowarzyszenia w działaniach na rzecz potrzebujących .

Galeria: