PODWÓJNY JUBILEUSZ W OTMUCHOWIE

[ Powrót do aktualności ]

      W dniu 26  listopada odbyło się w Sali Rycerskiej na Zamku uroczyste spotkanie z okazji 55-lecia  Honorowego Krwiodawstwa w Polsce oraz 25-lecia  Klubu HDK PCK przy Oddziale Rejonowym  w Otmuchowie.
   Uroczystość swoją obecnością zaszczycili :
- Prezes Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK  pani Elwira Bury ,
- Burmistrz Otmuchowa Jan Woźniak ,
- Teresa Nosal -  radna, wieloletni sponsor ,
- Sławomir Wandzel - prezes Klubu HDK PCK przy FAMAD w Paczkowie,
- członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej OR PCK,
- młodzież i nauczyciele. 
    Sekretarz Oddziału Rejonowego PCK Stanisława Kosmal podała informację o działalności Klubu w latach 1988 -2013. Podkreśliła ,że jego członkowie oddali ponad 1500 litra krwi.
Liderami są : Jan Pietrzyk / 79,850 litra krwi / , Mieczysław Kubas  / 61,800 /,
Jerzy Lisiecki  / 58,200 / , Piotr Kalfas  / 56,300 /, Gabriel Roman / 55,750 /. Od 2001 r.  zorganizowanych zostało 25 otwartych akcji poboru krwi, na których  pozyskano ponad 250 l. krwi. Oprócz promocji honorowego krwiodawstwa klub propaguje zdrowy styl życia, czynny wypoczynek poprzez sport i rekreację. Krwiodawcy mają na swoim koncie wiele sukcesów
w zawodach sportowych na szczeblu rejonu i województwa. Władze samorządowe oraz liczni sponsorzy wspierają działalność klubu. Natomiast Zarząd Oddziału Rejonowego otacza opieką krwiodawców z kłopotami zdrowotnymi i w trudnej sytuacji materialnej.
     Minutą ciszy uczczono pamięć nieżyjących działaczy PCK.
     Podczas części oficjalnej wręczono odznaki, medale pamiątkowe, podziękowania, statuetki. Przyznano 6 Odznak Zasłużony HDK / 4 po 18 l. krwi, 2 po12 l. krwi /.
Medalem 55-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK wyróżniono 11 działaczy oraz Burmistrza Otmuchowa Jana Woźniaka  za pomoc Stowarzyszeniu i wspieranie  ruchu honorowego krwiodawstwa .
    Pani Teresa Stopyra prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK wręczyła podziękowania  krwiodawcom za oddawanie bezcennego leku – krwi a współpracującym instytucjom, sympatykom za pomoc w realizacji zadań czerwonokrzyskich.
   W części artystycznej wystąpili członkowie SK PCK  przy ZS w Otmuchowie i ZSP w Mesznie / wiersze, piosenki, tańce /.
    Krwiodawcy otrzymali laurki, upominki  i mnóstwo ciepłych słów i życzeń.

.

 

Galeria: