Akcja "Chleb" w Otmuchowie

[ Powrót do aktualności ]

W ramach Kampanii Walki z Głodem Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie prowadzi działania na pomoc potrzebującym z terenu Gminy Otmuchów i Gminy Paczków. Członkowie szkolnych kół PCK zbierają pieniądze na zakup żywności, odzieży, lekarstw, dofinansowanie obiadów dla dzieci w szkołach itp.

Od kilku lat z powodzeniem organizowana jest akcja "Chleb". Młodzież czerwonokrzyska z Zespołu Szkół w Otmuchowie rozprowadzała w dniach 16 i17 października w mieście pieczywo otrzymane od darczyńców , a na terenie szkoły przygotowane przez wolontariuszy smakołyki ( ciasto, galaretki ,owoce).Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych zebrano kwotę 1330 zł ( w tym 806 zł za chleb). Kampania trwać będzie do 1 listopada (czerwonokrzyski "Znicz" ). Pozyskane środki finansowe są przeznaczane w szkołach dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz na przygotowanie paczek mikołajkowych i świątecznych. Mieszkańcy oraz władze samorządowe popierają działania miejscowego zarządu PCK .W ub. roku OR PCK w Otmuchowie udzielił pomocy 647 osobom na kwotę 39.276 zł.

ZOR PCK składa podziękowania liderom młodzieżowym z ZS w Otmuchowie za wzorowe wykonanie zadania oraz tym, którzy wsparli Stowarzyszenie w działaniach na rzecz potrzebujących ( pan Józef Sieprawski, p. Waldemar Jałoszyński , p. Edward Stencel, p. Kazimierz i Damian Feszczuk , PPH Grześ Sp. z o.o. w Nysie ).

 

Galeria: