III Edycja Turnieju wiedzy pn "Prawda o AIDS - przekaż ja dalej"

[ Powrót do aktualności ]

W ramach obchodów zbliżającego się 1 grudnia - Światowego Dnia AIDS reprezentanci szkół z terenu Opola po raz trzeci sprawdzili swoją wiedzę, biorąc udział w turnieju pn. „Prawda o AIDS – przekaż ją dalej”.Konkurs realizowany przez Oddział Rejonowy PCK w Opolu i współfinansowany ze środków miasta Opola,

W etapie szkolnym turnieju udział wzięło 285 uczestników, podczas którego wyłoniono reprezentantów na etap miejski, który odbył się w dniu 29 listopada.  Wzięli w nim udział uczniowie z 10 szkół z terenu Opola: Publiczne Gimnazjum nr 5, Publiczne Gimnazjum nr 6, Publiczne Gimnazjum nr 8, Publiczne Gimnazjum nr 10,  Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr 2 , Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego, Zespół szkół Zawodowych nr 4, Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr 1,  Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr 5 oraz Zespół Szkół Mechanicznych.

Etap miejski składał się z testu pisemnego oraz z ustnej wypowiedzi przed komisją, która oceniła wiedzę merytoryczną uczestników oraz pomysłowość zrealizowanej w szkole akcji informacyjnej na temat profilaktyki HVI/AIDS. Laureaci w dwóch kategoriach – szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, którzy otrzymali największą ilość punktów i zajęli trzy pierwsze miejsca otrzymali nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział.

Dzięki akcji informacyjnej, realizowanej przez uczestników turnieju,  program swoim działaniem objął znaczną część młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, która uczęszcza do szkół z terenu miasta Opola. Działania miały bardzo rozmaity charakter m.in. projekcje filmów, ankiety, pogadanki i wykłady, rozdawiennictwo ulotek, przekazywanie informacji za pośrednictwem szkolnego radiowęzła, gazetki szkolne.

            Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy i mamy nadzieję, że za rok ponownie spotkamy się w tak licznym gronie.

 

Galeria: