Sprawozdanie z konkursu rysunkowego 2013

[ Powrót do aktualności ]

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża  w Kędzierzynie - Koźlu w marcu 2013 roku ogłosił konkurs rysunkowy pod nazwą „Żyj zdrowo i bezpiecznie 2013”. Do wzięcia udziału w konkursie zaproszono dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych znajdujących się na terenie działania Oddziału Rejonowego PCK.

Celem konkursu było przybliżenie dzieciom wizerunku PCK; zwrócenie uwagi dzieci na bezpieczeństwo, wzajemną pomoc i zasady zachowania zdrowego stylu życia na co dzień; upowszechnienie w jak najszerszym zakresie zasad PCK wśród uczniów szkół podstawowych; zainteresowanie dzieci działalnością wolontariacką; popularyzacja idei i działalności PCK w środowisku dzieci i młodzieży uczącej się.

Konkurs był jedną z imprez organizowanych przez Stowarzyszenie w ramach obchodów Dni Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.
Na konkurs nadesłano 215 prac plastycznych z 14 szkół podstawowych i 3 przedszkoli ( w 2012 roku nadesłano 93 prace).

w kategorii przedszkoli                     23 prac
w kategorii klas I – III                         130 prac
w kategorii klas IV – VI                      .62 prac

W dniu 27.05.2013. roku, Komisja Konkursowa po naradzie stwierdziła, że w poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
I. kategoria przedszkola:
I miejsce      Dominika SIECZKOWSKA   Publiczne Przedszkole nr 2 Kędzierzyn - Koźle
II miejsce     Daria PIETRUSZKA  Zespół Szkolno Przedszkolny Reńska Wieś
III miejsce    Hanna KRZYNÓWEK  Publiczne Przedszkole nr 21 Kędzierzyn - Koźle
II. kategoria szkoły podstawowe - klasy I - III
I miejsce      Oliwia GOLAŃSKA   Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 Kędzierzyn - Koźle
II miejsce     Julia KORBELA     Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 Kędzierzyn - Koźle
III miejsce    Patrycja WOJTASZEK    Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 Kędzierzyn - Koźle
III. kategoria szkoły podstawowe - klasy IV - VI
I miejsce      Ewelina MILER           Zespół Szkół Miejskich nr 1 Kędzierzyn - Koźle
II miejsce     Martyna HUTA     Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 Kędzierzyn - Koźle
III miejsce    Robert MALIK    Publiczna Szkoła Podstawowa Landzmierz

Ponad to Komisja wyróżniła prace:

 • Kinga WARZECHA  Zespół Szkolno - Przedszkolny Zalesie Śląskie
 • Michella SITNIK     Zespół Szkół Miejskich nr 5 Kędzierzyn - Koźle
 • Julia PATEROK           Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 Kędzierzyn - Koźle
 • Dawid SŁOTWIŃSKI     Zespół Szkół Miejskich nr 5 Kędzierzyn - Koźle
 • Tomasz SEROCZYŃSKI  Zespół Szkół Miejskich nr 5 Kędzierzyn - Koźle
 • Marta WICHER Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 Kędzierzyn - Koźle

Dodatkowo Komisja wyróżniła prace plastyczne upowszechniające idee i zasady Polskiego Czerwonego Krzyża

 • Natalia WIECZOREK-MACHOŃ    Publiczna Szkoła Podstawowa Pawłowiczki
 • Magda HIPNAROWICZ Publiczna Szkoła Podstawowa Pawłowiczki
 • Katarzyna SYGUDA   Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 Kędzierzyn - Koźle
 • Filip ŚCIAŃSKI   Publiczna Szkoła Podstawowa 12 (szkoła filialna) Kędzierzyn - Koźle
 • Ola STAŃSKA  Publiczna Szkoła Podstawowa 12 (szkoła filialna) Kędzierzyn - Koźle

                W dniu 07.06.2013 roku w galerii Filii Biblioteki Miejskiej w Kędzierzynie - Koźlu odbyło się ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie wszystkim wyróżnionym nagród.

                Konkurs był objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyna - Koźla.

 

Galeria: