Sprawozdanie z przebiegu etapu okręgowego X edycji
Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych
w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem "Młoda Krew Ratuje Życie"
w dn. 12 września 2013r.

[ Powrót do aktualności ]

W dniu 12 września 2013 r. w sali herbowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się podsumowanie X edycji Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie”. Organizatorem Turnieju był Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu. Patronat honorowy przyjęli: Wojewoda Opolski, Marszałek Województwa Opolskiego, Prezydent Miasta Opola oraz Opolski Kurator Oświaty.
Podsumowanie Turnieju uświetniły przemowy Prezesa Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK p. Elwiry Bury oraz Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu p. Iwony Rajcy – Biernackiej.
Do Turnieju  zgłosiły się  33 szkoły ponadgimnazjalne, policealne i pomaturalne oraz 2 uczelnie / szkoły wyższe z całego województwa opolskiego. Natomiast do oceny końcowej przystąpiło 30 szkół oraz 2 uczelnie. Turniej trwał od 01.09.2012r. do 30.06.2013r. W tym czasie szkoły mogły organizować akcje poboru krwi, promować honorowe krwiodawstwo, zachęcać swoich uczniów/studentów do oddawania krwi.
Podczas trwania Turnieju udało się zebrać ogółem 1 730,930 l krwi od 2.610 honorowych dawców:

  • od uczniów i słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i pomaturalnych – 1 592,780 l od 2.383 dawców (tj. 92% krwi ogółem),
  • od studentów uczelni wyższych – 138,150 l od 227 dawców (tj. 8% krwi ogółem).

Szkoły i uczelnie były oceniane w dwóch  odrębnych kategoriach: I) szkoły ponadgimnazjalne, policealne i pomaturalne  oraz w kategorii II) uczelnie/szkoły wyższe. Ponadto wyszczególniono w regulaminie Turnieju dodatkowo 3 różne wskaźniki:

  • najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa,
  • aktywność (ilość krwi oddanej w ramach Turnieju w przeliczeniu na jednego pełnoletniego ucznia/studenta),
  • największa ilość oddanej krwi w czasie trwania Turnieju.

Na podium znaleźli się:
Kategoria I – szkoły ponadgimnazjalne, policealne i pomaturalne
Wskaźnik 1 – najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa:
I miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego w Praszce,
II miejsce – Zespól Szkół w Paczkowie,
III miejsce – Zespół Szkół w Otmuchowie.
Komisja postanowiła wyróżnić jeszcze 1 szkołę (za nagranie filmu):
IV miejsce (wyróżnienie) – Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie.

Wskaźnik 2 – aktywność (ilość krwi oddanej w ramach Turnieju w przeliczeniu na jednego pełnoletniego ucznia:
I miejsce – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu,
II miejsce – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie,
III miejsce – Zespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie Technikum w Polanowicach.

Wskaźnik  3– największa ilość oddanej krwi w czasie trwania Turnieju:
I miejsce – Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. E. Godlewskiego w Nysie,
II miejsce – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
III miejsce – Zespół Szkół Elektrycznych w Opolu.
Komisja postanowiła wyróżnić jeszcze 2 szkoły (te które minęły 100 litrów oddanej krwi w czasie trwania Turnieju):
IV miejsce (wyróżnienie) – Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie – Koźlu (112,500 l),
V miejsce (wyróżnienie) – Zespół Szkół Technicznych w Nysie (106,650 l).

 

Kategoria II – uczelnie / szkoły wyższe
Wskaźnik 1 – najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa:
I miejsce – Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu.

Wskaźnik 2 – aktywność (ilość krwi oddanej w ramach Turnieju w przeliczeniu na jednego studenta:
I miejsce – Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu.

Wskaźnik 3 – największa ilość oddanej krwi w czasie trwania Turnieju:
I miejsce – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie.

Szkoły i uczelnie, które znalazły się na czołowych miejscach otrzymały puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe, natomiast pozostałe szkoły otrzymały dyplomy z podziękowaniem za wzięcie udziału w X edycji Turnieju ph. „Młoda Krew Ratuje Życie”

Nagrody i puchary zostały ufundowane przez Marszałka Województwa Opolskiego, Prezydenta Miasta Opola, Opolskiego Kuratora Oświaty, sponsorów: „Nutricia” Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. w Opolu, ATMOTERM S.A. Opole oraz od organizatorów: Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu i Opolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Galeria: