Etap okręgowy XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

[ Powrót do aktualności ]

W dniu 22 marca 2013 r. odbył się po raz kolejny etap okręgowy Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. W tym roku była to XXI edycja olimpiady. Odbyła się ona w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu – Grudzicach.

Olimpiada adresowana była dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego. W etapie okręgowym uczestniczyli laureaci etapów rejonowych – 16 osób - i rywalizowali w dwóch różnych kategoriach: szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Etap okręgowy olimpiady obejmował:

  • ocenę komisji dokumentacji z przebiegu jednej akcji promującej zdrowie. Przeprowadzenie niniejszej akcji musiało być udokumentowane i potwierdzone na piśmie przez przedstawiciela placówki, w której akcja ta została zorganizowana. Wymagane było, aby dokumentacja zawierała opis akcji tj. opis przebiegu akcji, ewentualne ankiety oraz dodatkowe elementy np. prezentacja multimedialna, film, plakaty. Przy ocenie brano pod uwagę prawidłowość merytoryczną, zasięg podjętych działań, samodzielne zrealizowanie akcji przez uczestnika, możliwość szerszego wykorzystania zaprezentowanych działań oraz sposób przygotowania dokumentacji,
  • test składający się z pytań testowych – zarówno wielokrotnego wyboru, jak i pytań o charakterze „prawda – fałsz”.

Tematy wcześniej nadesłanych prac do biura Opolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczyły głównie zdrowego odżywiania, prawidłowej higieny osobistej, radzenia sobie ze stresem, uzależnień, akcji pozyskiwania dawców szpiku kostnego. Tematy prac przesłanych przez uczestników były bardzo zróżnicowane i ciekawie opracowane pod względem merytorycznym i graficznym. Uczestnicy bardzo zaangażowali się w przeprowadzenie swojej akcji, co odzwierciedlało się rzetelności przedstawionej dokumentacji.
Suma punktów z obu części pozwoliła wyłonić reprezentantów województwa opolskiego  na etap centralny olimpiady. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe sfinansowane przez Kuratorium Oświaty w Opolu.

 

Na podium znaleźli się:
- kategoria gimnazjalna:
            I miejsce – Ewa Szczurek z Publicznego Gimnazjum im. Polskich Noblistów
                               w Paczkowie       
            II miejsce – Michał Wierzyński z Publicznego Gimnazjum nr 4, Zespół Szkół nr 2
                                z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu
            III miejsce – Oliwia Filas – z Zespołu Szkół – Gimnazjum w Skoroszycach

- kategoria ponadgimnazjalna:
            I miejsce – Angelika Korgel z I Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie - Koźlu
            II miejsce – Emilia Farion z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 5 w Opolu
            III miejsce –Monika Bonarek z Zespołu Szkół w Paczkowie

 

Galeria: