ZDROWA RYWALIZACJA W KONKURSACH
W ODDZIALE REJONOWYM PCK W OTMUCHOWIE.

[ Powrót do aktualności ]

W dniach 18 i 19  kwietnia  w Oddziale Rejonowym PCK w Otmuchowie odbył się etap rejonowy czerwonokrzyskich konkursów . Eliminacje XI Turnieju PCK ph. „Człowiek i Jego Środowisko” dla szkół podstawowych oraz  VIII Okręgowej Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu  dla wszystkich typów szkół zorganizowane zostały na otmuchowskim „Zamku”  oraz w PSP nr 2 w Paczkowie. Wyniki konkursów były bardzo dobre. W etapie szkolnym brało udział ponad 700 uczniów ,w etapie rejonowych 63 z 18 szkół z terenu Gminy Otmuchów i Paczków.
     Do podstawowych celów konkursów należało inspirowanie i tworzenie warunków do zgłębiania problematyki zdrowotnej , kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych i proekologicznych,  inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowie i ekologię w  środowisku lokalnym oraz popularyzowanie idei Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca wśród  dzieci i młodzieży.
   Każdy uczestnik rozwiązywał test składający się z 30 pytań. Dodatkową atrakcją w Otmuchowie było wejście na wieżą zamkową , skąd można było podziwiać wspaniałą panoramę.
   Do etapu okręgowego zakwalifikowali się:
Turniej PCK „Człowiek i Jego Środowisko” :
   Konrad Bezwerchny i Wojciech Odziomek ( ZSP w Trzeboszowicach)
   Julia Bukartyk  ( Z SP w Kałkowie )
Olimpiada Wiedzy o Czerwonym Krzyżu :
    Julia Bukartyk ( ZSP w Kałkowie)
    Klaudia Kotara (Gimnazjum  Publiczne w Paczkowie)
    Klaudia Dąbrowska ( ZS w Paczkowie).
  Nagrody zostały zakupione z dotacji Gminy Otmuchów  i  Gminy Paczków w ramach działalności pożytku publicznego. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i słodkie upominki ufundowane przez ZPC w Otmuchowie.
  ZOR PCK składa podziękowania nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursów oraz sponsorom za pomoc w organizacji imprez.
    Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie rywalizacji.

 

Galeria: