"Nie trać czasu na eksperymenty, szkoda twojego czasu"
seminarium edukacyjne

[ Powrót do aktualności ]

W dniu 17 grudnia 2013 roku w siedzibie budynku Powiatu Opolskiego przy ul. 1-go Maja w Opolu odbyło się seminarium edukacyjne dla przedstawicieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Powiatu Opolskiego. Seminarium odbyło się w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pt "Seminarium edukacyjne w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania zjawisku uzależnienia wśród młodzieży ph "Nie trać czasu na eksperymenty, szkoda twojego czasu", finansowane przez Starostwo Powiatowe w Opolu.

Udział w szkoleniu wzięło 18 osób, podczas którego omówiono następujące tematy:

1. Procedury prawne w zakresie podejmowania interwencji na terenie szkoły w przypadku ujawnienia osoby pod wpływem środków odurzających. Współpraca Policji ze szkołą.
2. Mechanizmy psychologiczne uzależnień w środowisku szkolnym - programy profilaktyczne na ternie szkoły.
3. Medyczne aspekty uzależnienia.
4. Pierwsza pomoc osobie pod wpływem narkotyków.

Na zakończenie seminarium wszyscy uczestnicy otrzymali materiały edukacyjno - informacyjne na temat uzależnień tj. plakaty, ulotki, broszury oraz zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu. Seminarium miało na celu rzetelne przygotowanie i podniesienie wiedzy osób pracujących z młodzieżą do podejmowania wszelkich działań profilaktycznych z zakresu uzależnień na terenie swojej szkoły.

Opolski Oddział Okręgowy PCK