"Bezpiecznie do szkoły"

[ Powrót do aktualności ]

W dniu 15 listopada Oddział Rejonowy PCK w Opolu  zorganizował etap miejski III Turnieju ph. Bezpiecznie do szkoły”, który finansowany był w ramach realizacji zadania publicznego ze środków Miasta Opole.
Program skierowany był do  dzieci w wieku przedszkolnym i uczęszczających do szkół podstawowych z terenu miasta Opola. Jego zadaniem było zachęcenie do poznawania zasad bezpieczeństwa na drodze oraz udzielania pierwszej pomocy, a także zrozumienia znaczenia tych umiejętności. Dlatego też program składał się z kilku etapów.

W ramach programu odbył się konkurs plastyczny pt. „Bezpieczna droga do szkoły” oraz „Bezpieczna droga do przedszkola”, na który nadesłano 385 prac z 5 szkół oraz 16 przedszkoli z terenu miasta Opola. W placówkach, w których laureaci zajęli trzy pierwsze miejsca odbyły się pokazy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

W czasie trwania programu, w szkołach podstawowych dla klas IV-VI odbyły się szkolenia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i podstawowej wiedzy z pierwszej pomocy w sytuacjach wypadku. Szkolenia te prowadzone były przez wykwalifikowanych Instruktorów Pierwszej Pomocy PCK, którzy posiadają duże doświadczenie zarówno w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego, pierwszej pomocy, jak również w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Prowadzone szkolenia, pozwoliły na przygotowanie i zachęcenie dzieci do Turniej ph. „Bezpiecznie do szkoły”.  Turniej składał się z dwóch części: etapu szkolnego, który pozwolił na wyłonienie reprezentacji szkoły  oraz etapu miejskiego. Oba etapy opierały się na teście z wiedzy o pierwszej pomocy i bezpieczeństwie ruchu drogowego, a etap miejski poszerzony został o ocenę praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w pozorowanej sytuacji. W etapie szkolnym udział wzięło – 344 uczniów, z których wyłoniono 35 reprezentantów szkół na etap miejski.

Wszyscy uczestnicy Turnieju świetnie sobie radzili, prezentując zarówno wysoki poziom wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktyczne. Na zakończenie każdy uczestnik Turnieju otrzymał  pamiątkowy dyplom,  a laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali dodatkowo nagrody rzeczowe.

Dziękujemy serdecznie Dyrektorom Szkół i Opiekunom Szkolnych Kół PCK, biorących udział w programie, za zaangażowanie na rzecz promocji zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży.

 

Galeria: