ZAMIEŃ GŁODNE DZIECIŃSTWO NA GODNE

[ Powrót do aktualności ]

W dniach 22 – 24 kwietnia odbyła się zbiórka pieniędzy w ramach programu "Godne dzieciństwo". Do naszej kampanii przyłączyła się sieć sklepów TESCO, umożliwiając nam zorganizowanie działań mających na celu zbieranie środków pieniężnych, na terenie swoich hipermarketów.

Akcja polegała na pakowaniu przez wolontariuszy zakupów klientów sklepów i informowaniu ich o założeniach kampanii. Klienci, którzy postanowili przyłączyć się do akcji pomocowej wrzucali dowolną kwotę pieniędzy do zaplombowanej puszki kwestarskiej stojącej obok wolontariusza. W ten sposób pozyskane środki (3837,65 zł) trafiły do Polskiego Czerwonego Krzyża, na realizowanie celów kampanii. Wolontariusze przyłączyli się do akcji z pełnym zaangażowaniem, gdyż w ten sposób mogli pomóc swoim rówieśnikom.

Program "Godne dzieciństwo" obejmuje bowiem swoją pomocą dzieci z ubogich środowisk, dzięki czemu otrzymują one m.in. ciepłe posiłki na stołówkach szkolnych, wyjeżdżają na kolonie, dostają szkolne przybory, a przed świętami paczki.

 

Galeria: