Opolszczyzna promuje ekologiczny styl życia

[ Powrót do aktualności ]

W dniu 4 czerwca 2013 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu – Grudzicach odbył się etap okręgowy XI Turnieju ph. „Człowiek i Jego Środowisko” dla uczniów z klas IV – VI szkół podstawowych.
Celem turnieju było kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych, proekologicznych oraz inspirowanie i tworzenie warunków do zgłębiania problematyki dotyczącej środowiska naturalnego i ochrony zdrowia.

Turniej składał się z trzech etapów: etap szkolny, rejonowy i okręgowy.
W etapie szkolnym udział wzięło 1.907 dzieci z 60 szkół.
W etapie rejonowym udział wzięło 144 dzieci z 59 szkół.
Do etapu okręgowego zakwalifikowało się 17 uczestników z 15 szkół.
Uczestnicy podczas turnieju musieli rozwiązać test składający się z 50 pytań oraz rozwinąć temat „Bądź z natury EKO”.

Zwycięzcami turnieju okręgowego zostali:
I miejsce – Michał Tratkiewicz z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2
w Opolu
II miejsce – Rafał Malczewski z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11
w Kędzierzynie – Koźlu

IIII miejsce – Wojciech Odziomek z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Trzeboszowicach.

Dzieci bardzo dobrze były przygotowane do udziału w turnieju, ciężko było wyłonić zwycięzców. Nagrody dla laureatów ufundował Opolski Oddział Okręgowy PCK.

Gratulujemy zwycięzcom.

 

Galeria: