Warsztaty i seminaria edukacyjne w zakresie rozpoznawania
oraz przeciwdziałania zjawisku uzależnienia wśród młodzieży –
realizowane w ramach działań Kampanii edukacyjno – informacyjnej
„Narkotyki? To mnie nie kręci!”

[ Powrót do aktualności ]

Opolski Oddział Okręgowy PCK przy współpracy z Komendą Miejską Policji w Opolu zorganizował warsztaty edukacyjne w zakresie rozpoznawania oraz przeciwdziałania zjawisku uzależnienia  wśród młodzieży, w ramach działań Kampanii edukacyjno – informacyjnej „Narkotyki? To mnie nie kręci!”. Zadanie publiczne sfinansowane zostało w całości z dotacji Miasta Opola.
W dwudniowych warsztatach, które odbyły się w Ośrodku „WODNIK” w Turawie w dniach 30 września – 1 października, udział wzięło 25 osób. Byli to przedstawiciele placówek, zajmujący się pracą z dziećmi i młodzieżą, którzy realizują bądź zamierzają podejmować działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom wśród nieletnich. Poruszane na warsztatach tematy sprawiły, że w Turawie spotkali się nauczyciele,  pedagodzy i psycholodzy szkolni, pracownicy socjalni, policjanci, straż miejska, oraz pracownicy PCK.

Warsztaty zostały podzielone na bloki tematyczne, które pozwoliły rozwinąć i zgłębić problem uzależnień z kilku punktów widzenia. Pierwszego dnia przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji mówił o Procedurach prawnych w zakresie podejmowania interwencji na terenie szkoły w przypadku ujawnienia osoby pod wpływem środków odurzających. Następnie Instruktorzy Pierwszej Pomocy PCK przedstawili sposoby postępowania z poszkodowanym, który podejrzany jest o bycie pod wpływem środków psychoaktywnych. Na koniec pierwszego dnia uczestnicy mieli okazję wysłuchać bardzo ciekawego wykładu prowadzonego przez lekarza n. med. o specjalizacji – toksykologia, na temat medycznych aspektów uzależnienia. Drugiego dnia warsztatów zajęcia prowadzone były przez psychologa, terapeutę ds. uzależnień, podczas których omówione zostały psychologiczno – społeczne aspekty uzależnienia, zarówno od środków psychoaktywnych, jak i mechanizm uzależnień behawioralnych.

Dwudniowe warsztaty wzbogaciły wiedzę uczestników, a dodatkowo umożliwiły przedstawicielom różnych placówek i instytucji na wymianę opinii, doświadczeń, tworząc tym samym sieć wsparcia i porozumienia.  Liczne dyskusje prowadzone przez uczestników w trakcie zajęć, pozwoliły na skonfrontowanie teorii z rzeczywistością w szkołach i placówkach edukacyjno – wychowawczych. Jesteśmy przekonani, że pozwoli to na usprawnienie i ujednolicenie działań, a także przyczyni się do refleksji nad sposobami radzenia sobie z uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży.

 

Galeria: