Wojewódzkie Zawody Wędkarskie PCK im. Michała Kubala w Kędzierzynie - Koźlu

[ Powrót do aktualności ]

W piękną, słoneczną sobotę 15 czerwca 2013r. na terenie akwenu wodnego Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie-Koźlu odbyły się Wojewódzkie Zawody Wędkarskie Polskiego Czerwonego Krzyża im. Michała Kubala.

Ich głównym organizatorem był Oddział Rejonowy PCK w Kędzierzynie – Koźlu przy współudziale Polskiego Związku Wędkarskiego.
W zawodach wzięło udział 5 drużyn reprezentujących Kluby Honorowych Dawców Krwi PCK z Opolszczyzny.

Zgodnie z regulaminem po losowaniu stanowisk, krwiodawcy przez 4 godziny łowili. W południe odbyło się komisyjne ważenie, a po nim ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy, zwycięskie drużyny puchary a indywidualni zwycięzcy nagrody książkowe, wręczyli je p. Edward Ambicki - Wiceprezes Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK i p. Ryszard Skorek  - Przewodniczący Okręgowej Rady HDK PCK w Opolu.
Najlepszą w klasyfikacji okazała się drużyna Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Krapkowicach, a zwycięzcą indywidualnym Mariusz Schreiber (z Krapkowic).

Dla wszystkich uczestników organizator przygotował poczęstunek.

Galeria: