"Zdążyć na czas z pomocą"

[ Powrót do aktualności ]

W okresie od 21 listopada do 18 grudnia 2013 roku Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża przeszkolił 417 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Ozimek z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia zorganizowane zostały w ramach realizacji zadania publicznego pn "Zdążyć na czas z pomocą", finansowanego przez Gminę Ozimek. Szkolenia były prowadzone przez Instruktorów Pierwszej Pomocy PCK w oparciu o aktualne wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji z wykorzystaniem profesjonalnych materiałów dydaktycznych oraz manekinów do nauki resuscytacji krążeniowo - oddechowej. Młodzież poznała etapy i zasady udzielania pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia, uświadomiono jej, że udzielanie pomocy jest obowiązkiem moralnym i społecznym każdego człowieka. Młodzi ludzie poznali zasady postępowania z poszkodowanym nieprzytomnym oddychającym i nieprzytomnym nieoddychającym, jak postępować w przypadku oparzeń, złamań, krwotoków i ran.

Opolski Oddział Okręgowy PCK