Zjazd Zwyczajny
Opolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża

[ Powrót do aktualności ]

W dniu 11 maja 2013 r. odbył się Zjazd Zwyczajny Opolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Grudzicach. Podczas Zjazdu między innymi podsumowano działalność za rok 2012, zatwierdzono plan pracy Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK na rok 2013, dyskutowano o bieżących sprawach Stowarzyszenia.

Przewodnicząca Zjazdu Pani Elwira Bury podziękowała wszystkim delegatom za pracę społeczną na rzecz naszego Stowarzyszenia, prosiła aby w dalszym ciągu podejmować mądre decyzje i je realizować, podkreślając że społeczeństwo nas ciągle potrzebuje. Sprawozdanie z działalności Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK za rok 2012 w załączeniu.

 

Pobierz sprawozdanie z działalności za 2012 rok

Galeria: