Przedszkolaki walczą z próchnicą
VI edycja programu profilaktycznego "Biały ząbek"

[ Powrót do aktualności ]

W Opolu zakończyła się szósta edycja programu edukacyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym ph "Biały ząbek", finansowanego z budżetu Miasta Opola. Objęte nim zostały pięciolatki uczęszczające do 30 przedszkoli z ternu miasta tj. 866 dzieci. Głównym założeniem programu było wdrożenie działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie powstawania chorób zębów i dziąseł.

Przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych, których celem było uświadomienie dzieciom konieczności dbania o ząbki, znaczenie zdrowego odżywiania, a także eliminowanie zjawiska strachu przed stomatologiem. Podczas spotkań poprzez rozmowy i zabawy ruchowe dzieci rozwinęły sprawność prawidłowego szczotkowania zębów oraz uczyły się odpowiedzialności za siebie i swoje zdrowie. Aby dopełnić edukację, przedszkolaki odwiedziła pani stomatolog, która dokonała przeglądu uzębienia uczestników programu i przekazała pisemną informację dla rodziców, mówiącą o stanie ząbków dzieci.

Na zakończenie programu przedszkola otrzymały plakaty promocyjno - edukacyjne, które posłużyły do przygotowania gazetek ściennych na tablicach informacyjnych. Wzmocniło to proces edukacyjny i pozwoliło na dotarcie do jeszcze szerszego grona odbiorców, w tym rodziców dzieci młodszych i starszych, uczęszczających do przedszkola, a także utrwaliło proces edukacyjny.

Serdecznie dziękujemy opiekunom Klubów Wiewiórka PCK za aktywne włączenie się w pomoc przy realizacji programu, a także przedszkolakom, z których jesteśmy bardzo dumni, gdyż zaprezentowały wspaniałą wiedzę.


Agnieszka Jabłońska-Berendowicz
Oddział Rejonowy PCK w Opolu