Zdążyć na czas z pomocą

[ Powrót do aktualności ]

Ciągle brakuje nam wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy. Wzrasta liczba wypadków na drogach, w domu, w których często poszkodowanymi jest młodzież. Polski Czerwony Krzyż w ramach realizacji zadania publicznego „Zdążyć na czas z pomocą” finansowanego przez Gminę Brzeg przeprowadził szkolenia i kursy elementarne dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z Gminy Brzeg. Głównym celem zadania było zapoznanie uczestników programu z zasadami udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia oraz zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zajęcia prowadzili Instruktorzy Pierwszej Pomocy PCK, posiadający odpowiednia wiedzę i doświadczenie. Szklenia były prowadzone w oparciu o aktualne wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji. Podczas zajęć starano się uświadomić dzieciom i młodzieży, że podjęcie lub zaniechanie czynności ratujących może decydować o życiu bądź śmierci poszkodowanych. Podczas szkolenia omówiono etapy i zasady udzielania pierwszej pomocy, jak poradzić sobie z osobą nieprzytomną oddychającą i nieoddychającą.

W szkoleniu udział wzięło 277 dzieci ze szkół podstawowych i 158 uczniów ze szkól gimnazjalnych. Cieszymy się, że udało nam się przeszkolić taką dużą grupę dzieci i młodzieży z Gminy Brzeg, ponieważ niezwykle ważne w ratowaniu zdrowia i życia osób poszkodowanych w różnego typu wypadkach s pierwsze minuty po zdarzeniu. Zależy nam, aby przypadkowy przechodzień niezależnie od wieku, umiał zareagować natychmiast i w sposób właściwy, zanim dotrze do poszkodowanego profesjonalna pomoc.

Opolski Oddział Okręgowy PCK

 

Galeria: