Z ekologią na co dzień

[ Powrót do aktualności ]

W dniu 11 czerwca 2014 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu – Grudzicach odbył się etap okręgowy XII Turnieju ph. „Człowiek i Jego Środowisko” dla uczniów szkół podstawowych.
Celem tradycyjnego już turnieju było kształtowanie wśród najmłodszych uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych, proekologicznych oraz inspirowanie i tworzenie warunków do zgłębiania problematyki dotyczącej środowiska naturalnego i ochrony zdrowia.
Turniej składał się z trzech etapów: etap szkolny, rejonowy i okręgowy.
W etapie szkolnym udział wzięło 1.640 dzieci z 56 szkół.
W etapie rejonowym udział wzięło 137 dzieci z 50 szkół.
Do etapu okręgowego zakwalifikowało się 23 uczestników z 16 szkół.
Uczestnicy podczas turnieju musieli rozwiązać test składający się z 50 pytań, który składał się z 20 pytań testowych oraz 30 pytań typu „prawda – fałsz”. Każdy z zawodników musiał rozwinąć temat „Ekologia na co dzień”.

Na podium znaleźli się:
I miejsce      –            Marta Jeceńków z Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim

II miejsce       –          Kajetan Kowal z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kopicach

III miejsce      –          Jakub Sroka z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Brzegu
Gratulujemy zwycięzcom.

 

Opolski Oddział Okręgowy

Polskiego Czerwonego Krzyża