Poznajemy historię Czerwonego Krzyża

[ Powrót do aktualności ]

W dniu 9 czerwca w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu – Grudzicach odbyła się IX Okręgowa Olimpiada Wiedzy o Czerwonym Krzyżu.
Olimpiada skierowana była do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
Celem olimpiady było promowanie i popularyzowanie idei Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca wśród dzieci i młodzieży, promocja działań i wartości humanitarnych Polskiego Czerwonego Krzyża na rzecz potrzebujących oraz rozbudzenie wrażliwości na wartość człowieka, szacunku dla ludzkiej godności.
Uczestnicy Okręgowej Olimpiady to laureaci etapów rejonowych, które odbywały się w całym województwie.

W etapie szkolnym udział wzięło:
- 730 uczniów z 36 szkół podstawowych
- 481uczniów z 23 szkół gimnazjalnych
- 594 uczniów z 14 szkół ponadgimnazjalnych

W etapie rejonowym udział wzięło:
-  64 uczniów z 34 szkół podstawowych
-  43 uczniów z  22szkół gimnazjalnych
- 28 uczniów z 14 szkół ponadgimnazjalnych

W etapie okręgowym udział wzięło:
- 5 osób z 5 szkół podstawowych
- 5 osób z 5 szkół gimnazjalnych
- 4 osób z 4 szkół ponadgimnazjalnych

Podczas Okręgowej Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu wszyscy uczestnicy musieli się zmierzyć z testem, który składał się z 50 pytań ( 20 pytań testowych oraz 30 pytań „prawda – fałsz”). Każdy uczestnik zgodnie z regulaminem oprócz testu musiał rozwinąć temat „Wszyscy mogą w ten czy inny sposób – każdy w swej dziedzinie i w miarę swych sił – przyczynić się w jakimś stopniu do […] szlachetnego dzieła” – czyli 95 lat Polskiego Czerwonego Krzyża” w wypowiedzi ustnej. 

Na podium uplasowali się:
kategoria szkół podstawowych
I miejsce          –         Natalia Kmiecik z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Chróścinie
II miejsce       –          Daniel Jaskuła z Publicznej Szkoły Podstawowej
w Czepielowicach     
III miejsce      –          Grzegorz Joszko z Publicznej Szkoły Podstawowej
w Landzmierzu

kategoria szkół gimnazjalnych
I miejsce         –          Katarzyna Piotrowska z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Brzegu
II miejsce       –          Kamila Barczyk z Zespołu Gimnazjalno – Szkolno –
Przedszkolnego w Gościęcinie
III miejsce      –          Karolina Wojtaczka z Zespołu Szkół, Gimnazjum w Jarnołtowie

kategoria szkół ponadgimnazjalnych
I miejsce         –          Klaudia Kotara z Zespołu Szkół w Paczkowie
II miejsce       –          Michał Wietrzyński z Liceum Ogólnokształcącego nr II
w Brzegu
III miejsce      –          Klaudia Zygoń z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy.

 

Opolski Oddział Okręgowy

Polskiego Czerwonego Krzyża