Zawody Pierwszej Pomocy PCK w K-Koźlu

[ Powrót do aktualności ]

W dniu 14.04.2014 roku na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Kędzierzynie – Koźlu zostały rozegrane eliminacje rejonowe XXII Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Uroczystego otwarcia Mistrzostw dokonali Przewodniczący Rady Powiatu Kędzierzyńsko-kozielskiego pan Piotr Jahn, Wiceprezes Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Opolu pan Ryszard Skorek oraz dyrektor Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Opolu pani Danuta Pilipczuk.

W zawodach zorganizowanych przez Oddział Rejonowy Polskiego czerwonego Krzyża w Kędzierzynie – Koźlu wzięło udział 13 drużyn ratowniczych reprezentujących szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne powiatu Kędzierzyńsko-kozielskiego. Zawodnicy musieli wykazać się zarówno wiedzą teoretyczna jak i praktyczną z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W trakcie zawodów każda z drużyn musiała rozwiązać test oraz udzielać pierwszej pomocy ofiarom zainscenizowanych wypadków.

Głównym celem Mistrzostw Pierwszej Pomocy jest propagowanie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy w środowisku młodzieży uczącej się jak również praktyczne sprawdzenie posiadanej wiedzy przez młodzież.

W tym roku po raz pierwszy w Mistrzostwach uczestniczyły drużyny reprezentujące szkoły gimnazjalne powiatu Kędzierzyńsko-kozielskiego.
Eliminacje rejonowe w kategorii szkół gimnazjalnych wygrała drużyna reprezentująca Publiczne Gimnazjum nr 5 w Kędzierzynie – Koźlu. Drugie miejsce zajęła drużyna z Publicznego Gimnazjum w Cisku a trzecie drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bierawie.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zajęła drużyna reprezentująca II Liceum Ogólnokształcące w Kędzierzynie – Koźlu. Drugie miejsce zajęła drużyna Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie – Koźlu, a trzecie drużyna I Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie – Koźlu.

Drużyny ratownicze z Publicznego Gimnazjum nr 1 oraz II Liceum Ogólnokształcącego z Kędzierzyna – Koźla będą reprezentować Kędzierzyńsko-kozielski Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w eliminacjach okręgowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK w Opolu w dniu 31 maja 2014 roku.

Zwycięskim drużynom zostały wręczone pamiątkowe puchary, a wszystkim uczestnikom sprzęt sportowy ufundowany przez Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie – Koźlu.

Tradycyjnie współorganizatorem Mistrzostw było Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie – Koźlu, które od wielu lat organizuje kursy Pierwszej Pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Włodzimierz Kominek

Prezes
Oddziału Rejonowego PCK w Kędzierzynie - Koźlu

 

Galeria: