Narada opiekunów SK PCK w Otmuchowie

[ Powrót do aktualności ]

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie zorganizował w dniu 16 września w sali posiedzeń w Ratuszu spotkanie nauczycieli - opiekunów szkolnych kół PCK z terenu Gminy Otmuchów i Gminy Paczków. Celem zebrania było podsumowanie pracy jednostek podstawowych za ub. rok szkolny oraz wytyczenie kierunków i zadań na nowy rok szkolny.

Sprawozdanie z działalności młodzieżowej w roku szkolnym 2013/2014 przedstawiła Stanisława Kosmal - sekretarz ZOR PCK. Podkreśliła dużą rolę nauczycieli w realizacji zadań statutowych , w przygotowywaniu dzieci i młodzieży do podejmowania działań wolontarystycznych na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

Podała osiągnięcia członków PCK na szczeblu okręgowym:
XXII edycja Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK:
- Aleksandra Bednarz z PG w Paczkowie - II miejsce ,
- Ewa Szczurek z ZS w Paczkowie - III m.
IX Okręgowa Olimpiada Wiedzy o Czerwonym Krzyżu:
- Karolina Wojtaczka z Gimnazjum w Jarnołtowie - III m. ,
- Klaudia Kotara z ZS w Paczkowie - I m.
XI Turniej Szkół "Młoda Krew Ratuje Życie" dla szkół ponadgimnmazjalnych;
w kategorii "Promocja honorowego krwiodawstwa" :
- Zespół Szkół w Paczkowie - I miejsce,
- Zespół Szkół w Otmuchowie - II m.

Podsumowany został Konkurs Czerwonokrzyski 2013/2014 na najaktywniejsze koło. Punktowano realizację zadań w kategorii szkół podstawowych i ponadpodstawowych (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne).

Wygrały : SK PCK w Trzeboszowicach i SK PCK przy PG w Paczkowie. Drugie miejsca zajęły : SK PCK w Mesznie, SK PCK przy ZS w Paczkowie, a na trzecim uplasowały się SK PCK w Wójcicach i SK PCK przy ZS w Otmuchowie.
Puchary ,dyplomy i podziękowania wręczali : Prezes Opolskiego Zarządu Okręgowego PCK Elwira Bury, Z-ca Burmistrza Gminy Paczków Grzegorz Jasiok, Sekretarz Miasta Zdzisław Cholewiński.

Władze samorządowe oraz stowarzyszeniowe ocenili bardzo wysoko działalność szkolnych kół PCK na terenie obu Gmin. Złożyli podziękowania nauczycielom za zaangażowanie w realizacji zadań , za codzienną pracę , poświęcenie oraz bezinteresowne krzewienie idei czerwonokrzyskiej, za aktywny udział dzieci i młodzieży w różnych akcjach. Opiekunom wręczono podziękowania, nagrody książkowe, gadżety z UM w Paczkowie / długopisy, notatniki / oraz słodkie upominki podarowane przez ZPC w Otmuchowie. W dalszej części konferencji Prezes OR PCK w Otmuchowie Teresa Stopyra przedstawiła zadania do realizacji w nowym roku szkolnym. Opiekunowie SK PCK otrzymali niezbędne materiały dotyczące działalności organizacji.

 

Galeria: