Pierwsza pomoc dla nauczycieli

[ Powrót do aktualności ]

W dniu 8 grudnia br. odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli ze szkól z terenu Powiatu Opolskiego. Wzięło w nim udział 9 nauczycieli z Zespołu Szkół w Niemodlinie, Zespołu Szkół w Tułowicach i Zespołu Szkół w Ozimku. Program finansowany był ze środków Starostwa Powiatowego w Opolu.

Podczas 5-godzinnego kursu uczestnicy zdobyli wiedzę w zakresie zasad i etapów udzielania pierwszej pomocy oraz nabyli umiejętności praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu.

Program był odpowiedzią na pojawiające się nierzadko wypadki, w których poszkodowanymi są młodzi ludzie. Ze względu na to, iż spędzają oni sporą część dnia w szkole, jest to również potencjalne miejsce, gdzie może dojść do zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu ucznia, np. niefortunny wypadek na lekcji wychowania fizycznego, przypadkowe zdarzenie na korytarzu lub upadek ze schodów, czy możliwe bójki. Szkoła powinna zrobić wszystko by zapewnić dzieciom i młodzieży jak najbezpieczniejsze środowisko. Zatem kadra pedagogiczna chętnie uczestniczy w szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy, które przygotowują na szybkie reagowanie na nagłe i nieprzewidziane sytuacje.

Udział nauczycieli w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy pozwolił na zdobycie przez nich wiedzy, która jest niezbędna, by podejmowane działania był skuteczne i efektywne, a tym samym ratowały zdrowie lub życie.