KONKURSY PCK
W ODDZIALE REJONOWYM W OTMUCHOWIE.

[ Powrót do aktualności ]

Maj to miesiąc bogaty w różne akcje czerwonokrzyskie. W Oddziale Rejonowym PCK w Otmuchowie odbyły się m.in. etapy  gminne  konkursów : XII Turniej PCK ph. „Człowiek i Jego Środowisko” dla szkół podstawowych oraz  IX Okręgowa Olimpiada Wiedzy o Czerwonym Krzyżu  dla wszystkich typów szkół. Zostały one ujęte w harmonogramach zadań zawartych w ofertach złożonych do Gminy Otmuchów i Gminy Paczków w zakresie realizacji zadania publicznego. Eliminacje gminne odbyły się w PSP nr 2 w Paczkowie oraz
w SP w Otmuchowie. Wyniki konkursów były bardzo dobre. W etapie szkolnym wzięło udział ponad 1000 uczniów ,w etapie rejonowym 66 uczniów z 18 szkół.

Do podstawowych celów konkursów należało inspirowanie i tworzenie warunków do zgłębiania problematyki zdrowotnej , kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych i proekologicznych,  inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowie i ekologię w  środowisku lokalnym oraz popularyzowanie idei Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca wśród dzieci i młodzieży.

Uczniowie rozwiązywali test składający się z 30 pytań.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki a zwycięzcy nagrody rzeczowe.

Do etapu okręgowego zakwalifikowali się:

Turniej PCK „Człowiek i Jego Środowisko” :
   Piotr Mrózek  i Jakub Bulik (ZSP w Wójcicach),
   Wojciech Odziomek ( ZSP w Trzeboszowicach).
   
Olimpiada Wiedzy o Czerwonym Krzyżu :
    Maria Matła (PSP w Kamienicy),
    Karolina Wojtaczka  (Gimnazjum  w Jarnołtowie),
    Klaudia Kotara ( ZS w Paczkowie).
Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie rywalizacji.

Poczęstunek i  nagrody zostały zakupione z dotacji Gminy Otmuchów  i  Gminy Paczków w ramach działalności pożytku publicznego.

ZOR PCK w Otmuchowie składa podziękowania nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursów oraz sponsorom za pomoc w organizacji imprez.

 

Galeria: