Udane akcje PCK w Otmuchowie

[ Powrót do aktualności ]

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie z powodzeniem prowadzi działania na rzecz osób najbardziej potrzebujących. W zadaniach tych aktywnie uczestniczy czerwonokrzyska młodzież , przeprowadzając zbiórki pieniędzy na  zakup żywności, odzieży, lekarstw, dofinansowanie obiadów dla dzieci w szkołach ; na zaspokojenie  ich podstawowych potrzeb, edukację i rozwój osobisty.
  W dniach 16 i 17 października  w ramach Kampanii Walki z Głodem członkowie  Szkolnego Koła PCK przy ZS w Otmuchowie brali udział w akcji „Chleb”. Rozprowadzali otrzymane od darczyńców pieczywo, pozyskując kwotę 1130 zł.

Od kilku lat organizowana jest akcja „Znicz”. Cieszy się poparciem władz samorządowych , księdza dziekana oraz mieszkańców miasteczka. Od wczesnych godzin rannych młodzież sprzedawała w  dn. 31.10. - 2.11.2014 r. na miejscowym cmentarzu znicze. Do puszek kwestarskich wrzucane były również hojne datki. Zebrano 5904 zł. Dzięki ofiarności ludzi o ogromnych sercach  zebrane środki finansowe wydatkowane zostaną na pomoc potrzebującym z terenu Gminy Otmuchów. Tak jak w latach ubiegłych zorganizowane zostanie spotkanie  mikołajkowe dla dzieci z rodzin najuboższych oraz „Czerwonokrzyska Gwiazdka” .

ZOR PCK składa podziękowania liderom  młodzieżowym, aktywnym wolontariuszom Zespołu Szkół w Otmuchowie  za wzorowe wykonanie zadań oraz wszystkim tym, którzy wspierają  Stowarzyszenie w działaniach na rzecz  potrzebujących.

 

Galeria: