Zawody Pierwszej Pomocy PCK w Otmuchowie

[ Powrót do aktualności ]

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie po raz 17 zorganizował zawody pierwszej pomocy dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych . Odbyły się dnia 13 maja . Wzięło w nich udział 15 drużyn z placówek oświatowych Gminy Otmuchów i Gminy Paczków. Zespoły ze szkół gimnazjalnych (4) po raz pierwszy rywalizowały o wejście do etapu okręgowego Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK. Celem zawodów było m.in. sprawdzenie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie szkoleń z tego zakresu.

Stacje z upozorowanymi zdarzeniami zostały rozmieszczone wokół otmuchowskiego zamku. Zawodnicy udzielali pomocy poszkodowanym w sytuacjach: krwotok z nosa, omdlenie, uraz kręgosłupa, pogryzienie przez psa, zawał ( resuscytacja krążeniowo – oddechowa na manekinie ). Do rozwiązania był również test zawierający pytania o PCK , z zakresu udzielania pierwszej pomocy i o Gminie Otmuchów.

Na jednym z punktów usytuowany był wóz strażacki otmuchowskiej Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej . Każdy mógł zobaczyć jego wyposażenie , spróbować swoich sił w gaszeniu pożaru. Na stacjach sędziowali studenci PWSZ w Nysie (Ratownictwo medyczne). Rozegrano również konkurencje indywidualne: rzuty lotkami do tarczy, gra w bule – nagrodzono medalami 12 uczniów. Najlepsze wyniki osiągnęli: Emilia Nowak z PSP nr 3 w Paczkowie i Ola Tomaszek z PG w Paczkowie ( lotki) oraz Paulina Kotara ze SP w Ligocie Wielkiej i Zuzanna Prochera z NGS w Paczkowie ( bule).

Uczestnicy zawodów oczekując na pokonywanie trasy spędzili czas w kinie rowerowym. Układali z serduszek, kwiatków znak czerwonego krzyża. Patronat nad imprezą objął Burmistrz Otmuchowa, który wręczył puchary, medale i nagrody zwycięzcom.

Zwycięskie drużyny:

szkoły podstawowe:

I m. Z S P w Trzeboszowicach

II m. Z S P w Mesznie

III m. Z S P w Maciejowicach

gimnazja:

I m. Publiczne Gimnazjum w Paczkowie

II m. Gimnazjum w Jarnołtowie

III m. Gimnazjum w Otmuchowie

Puchary i medale zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Nysie. Natomiast nagrody rzeczowe oraz poczęstunek zakupiono z dotacji Gminy Otmuchów otrzymanej na działalność w ramach pożytku publicznego. Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie składa podziękowania sponsorom, opiekunom SK PCK, Jednostce OSP, M-G Domowi Kultury , studentom PWSZ w Nysie za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu zawodów.

 

Galeria: