Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy
wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w powiecie brzeskim

[ Powrót do aktualności ]

W związku z realizacją zadania publicznego ph „Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w powiecie brzeskim” Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża przeszkolił 81 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Brzeg:

  • I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu
  • II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu
  • Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu
  • Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu
  • Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu

W ramach programu uczniowie uczestniczyli w kursie elementarnym pierwszej pomocy, podczas którego poznali etapy i zasady udzielania pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia. Młodzi ludzie  poznali również zasady i sposoby postępowania z poszkodowanym nieprzytomnym oddychającym i nieprzytomnym nieoddychającym, a także jak postępować w przypadku oparzeń, złamań, krwotoków i ran.
Szkolenia były prowadzone przez Instruktorów Pierwszej Pomocy PCK w oparciu o aktualne wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji z wykorzystaniem profesjonalnych materiałów dydaktycznych oraz manekinów do nauki resuscytacji krążeniowo – oddechowej.
Dzięki programowi uświadomiono młodzieży, jak ważne jest reagowanie w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, gdy czynności pierwszopomocowe mogą decydować o życiu bądź śmierci poszkodowanego. Uświadomiono młodym ludziom, że nie wolno być obojętnym w sytuacji wypadku, a udzielanie pomocy jest obowiązkiem społecznym.

Opolski Oddział Okręgowy PCK