Pomoc dla Ukrainy

[ Powrót do aktualności ]

W związku z sytuacją na Ukrainie Polski Czerwony Krzyż uruchamia zbiórkę publiczną. Wpłaty można kierować na konto 07 1160 2202 0000 0002 5583 9342 z dopiskiem UKRAINA.

Dotychczas Federacja przekazała na pomoc Ukrainie 139 302 franków szwajcarskich. Jest to ciągle jednak kropla w morzu potrzeb naszych sąsiadów. Dlatego Polski Czerwony Krzyż przyłącza się do działań Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) apelując o pomoc dla Ukrainy. Najpotrzebniejsze są teraz wpłaty pieniężne, które zostaną przekazane na pomoc poszkodowanym, w tym uchodźcom z Ukrainy tu, w Polsce.

Sytuacja jest bardzo dynamiczna, dlatego środki pozyskane w wyniku zbiórek będą wydatkowane zależnie od potrzeb. Wszystkie akcje będą skoordynowane z działaniami Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża lub Ukraińskiego Czerwonego Krzyża, które mają możliwość działając na miejscu ocenić rzetelnie sytuację. Zależy nam bowiem aby pomoc była ukierunkowana na działania najpilniejsze i trafiła we właściwie ręce.

Chcąc pomóc Ukrainie mogą Państwo dokonać wpłaty na konto 07 1160 2202 0000 0002 5583 9342 z dopiskiem UKRAINA. A także wesprzeć nasze działania podczas organizowanych kwest ulicznych.