Razem w samodzielność - działania edukacyjne w zakresie
przeciwdziałania zjawisku uzależnienia wśród dzieci i młodzieży

[ Powrót do aktualności ]

W ramach realizacji zadnia publicznego pn  „Razem w samodzielność” Opolski Oddział Okręgowy Czerwonego Krzyża w Opolu zorganizował warsztaty edukacyjne dla osób, które na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą. Warsztaty miały za zadanie przygotowanie uczestników do podejmowana działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania zjawisku uzależnienia wśród młodych osób.
            Podczas dwóch warsztatów skierowanych do nauczycieli i wychowawców uczestnicy  mogli zdobyć informacje na temat sposobów i form współpracy z rodzicem, a także możliwości rozwijania pozytywnej relacji rodzic – pedagog. Dowiedzieli się również, gdzie powinni zwracać się o pomoc w trudnych sytuacjach wychowawczych. Zajęcia zostały podzielone na dwie grupy – dla osób pracujących z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, oraz osób pracujących z młodzieżą  wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.
            Odbyły się się również zajęcia skierowane do rodziców, którzy chcieliby zdobyć lub wzbogacić swoją wiedzę z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, polepszając tym samym swoje kompetencje wychowawcze. Rodzice podczas warsztatów mogli dowiedzieć się jakie symptomy mogą sugerować, iż dziecko eksperymentuje ze środkami odurzającymi, w jakie kompetencje należy wyposażyć dziecko by potrafiło sobie radzić z presją otoczenia, namawiającego do sięgania po środki odurzające oraz jak budować relacje dziecko – rodzic oraz rodzic – pedagog w ujęciu profilaktyki uzależnień. Zajęcia dla rodziców odbyły się w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Opolu.
    Zajęcia prowadzone były przez specjalistkę, psychoterapeutkę w zakresie uzależnień, posiadającą wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i eksperymentującymi ze środkami odurzającymi oraz przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
  
      W warsztatach dla nauczycieli udział wzięło 40 osób, natomiast w warsztatach dla rodziców udział wzięło 76 osób. Wśród uczestników programu byli również przedstawiciele Straży Miejskiej w Opolu oraz Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Uczestnicy programu otrzymali materiały edukacyjno – informacyjne o tematyce profilaktyki uzależnień.

Program został bardzo pozytywnie przyjęty przez rodziców, którzy zaprezentowali wyjątkowo dużą frekwencję na warsztatach. Jest to dla nas szczególnie ważne, gdyż oznacza, że rodzice są świadomi potrzeby rozwijania swoich kompetencji rodzicielskich, które wpływają na przyszłość ich dziecka. 

Opolski Oddział Okręgowy PCK