"Razem w samodzielność" - warsztaty edukacyjne w Opolu

[ Powrót do aktualności ]

W dniu 2 czerwca 2014 roku w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Opolu odbyły się warsztaty     realizowane w ramach zadania publicznego  ph. Działania edukacyjne w zakresie przeciwdziałania zjawisku uzależnienia wśród dzieci i młodzieży  „Razem w samodzielność”, finansowanego ze środków Miasta Opola, a realizowanego przez Opolski Oddział Okręgowy PCK.

Na pierwsze warsztaty zaproszeni zostali nauczyciele – wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy szkolni, na co dzień pracujący z dziećmi w szkołach podstawowych z terenu miasta Opola.

Podczas warsztatów poruszane były zagadnienia związane ze zjawiskiem uzależnienia wśród coraz młodszych osób. Drugim głównym tematem były sposoby budowania i rozwijania  pozytywnych relacji pedagog – rodzic, w działaniach profilaktyki uzależnień.

Zajęcia poprowadzone były przez przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Opolu oraz specjalistkę, psychoterapeutkę w zakresie uzależnień, posiadającą wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i eksperymentującymi ze środkami odurzającymi, na co dzień również współpracującą ze środowiskiem szkolnym. 

Na zakończenie warsztatów  wszyscy uczestnicy otrzymali materiały edukacyjno – informacyjne na temat uzależnień tj. plakaty, ulotki, broszury.

Po okresie wakacyjnym odbędą się kolejne dwa warsztaty, na które zaproszone będą osoby na co dzień pracujące  z młodzieżą w  szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także rodzice.

Opolski Oddział Okręgowy PCK

 

Galeria: