Przedszkolaki walczą z próchnicą
VII edycja programu profilaktycznego „Biały ząbek”

[ Powrót do aktualności ]

W Opolu zakończyła się siódma edycja programu edukacyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym ph „Biały ząbek”, finansowanego z budżetu Miasta Opola. Objęte nim zostały pięciolatki uczęszczające do 30 przedszkoli z ternu miasta tj. 880 dzieci. Głównym założeniem programu było wdrożenie działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie powstawania chorób zębów  i dziąseł u najmłodszych.
 
Przedszkolaki uczestniczyły w  zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez Polski Czerwony Krzyż.
Ich  głównym celem było uświadomienie dzieciom konieczności dbania o ząbki, znaczenia zdrowego odżywiania, a także eliminowanie zjawiska strachu przed stomatologiem. Podczas spotkań poprzez rozmowy oraz zabawy ruchowe i dydaktyczne dzieci rozwinęły sprawność prawidłowego szczotkowania zębów oraz uczyły się  odpowiedzialności za siebie i swoje zdrowie.
Aby dopełnić edukację, przedszkolaki odwiedziła pani stomatolog, która dokonała przeglądu uzębienia uczestników programu i przekazała pisemną informację dla rodziców, mówiącą o stanie ząbków dzieci.
Na zakończenie programu przedszkola otrzymały  plakaty Z „Super Wiewiórką”, które posłużyły do przygotowania w placówkach gazetek ściennych, promujących profilaktykę chorób zębów i dziąseł. Wzmocniło to proces edukacyjny i pozwoliło na dotarcie do jeszcze szerszego grona odbiorców, w tym rodziców dzieci młodszych i starszych, uczęszczających do przedszkola, a także utrwaliło proces edukacyjny.

Serdecznie dziękujemy przedszkolakom za entuzjazm w zdobywaniu wiedzy.

Agnieszka Jabłońska-Berendowicz

Oddział Rejonowy PCK w Opolu