Rozliczenie zbiórek publicznych
Opolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża
za rok 2013

Podziękowanie

[ Powrót do aktualności ]

Polski Czerwony Krzyż Opolski Oddział Okręgowy serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom za okazane serce i wielki humanitaryzm podczas organizowanych zbiórek publicznych w 2013 roku. Udało nam się pozyskać środki finansowe w wysokości 99.941,20 zł oraz dary rzeczowe i żywnościowe o wartości 49.153,28 zł.

Pozyskane środki finansowe i dary rzeczowe zostały przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach, paczki świąteczne z okazji świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, na wyprawki szkolne, zakup leków, wyjazd dzieci na kolonie. Z różnych form pomocy skorzystało w 2013 roku 3.367 osób. Ponadto Polski Czerwony Krzyż organizował akcje prozdrowotne dla młodzieży szkolnej, prowadził działalność na rzecz upowszechniania honorowego krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz edukację związaną z bezpieczeństwem komunikacyjnym w tym szkolenia z pierwszej pomocy i upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego i zasad Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.