Rozliczenie publicznych zbiórek pieniężnych i darów rzeczowych
przeprowadzonych w okresie od 2 lutego 2010 r. do 31 grudnia 2013 r.
przez Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
zgodnie z decyzją znak DOA.VI 5011-2/10 z dnia 25 I 2010 r. wydaną przez
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

[ Powrót do aktualności ]

Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą przy ul. Krakowskiej 51, 45-018 Opole, informuje, że zgodnie z decyzją wydaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego znak DOA.VI 5011-2/10 z dnia 25 I 2010 r. w terminie od 2 lutego 2010 r. do 31 grudnia 2013 r. na terenie Województwa Opolskiego podczas zbiórek publicznych pozyskał:

- 477.265,49 zł do zaplombowanych puszek kwestarskich,
- 812,65 zł do puszek stałych,
- 199.292,03 zł w postaci darów rzeczowych (m.in. odzież, art. spożywcze, środki czystości, środki higieny osobistej, zabawki, art. przemysłowe).

Środki pieniężne i dary rzeczowe uzyskane ze zbiórek publicznych zostały przeznaczone na poszczególne cele:
- prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania krwiodawstwa i krwiolecznictwa - 44.990,10 zł. Podjętymi działaniami objęto 4.173 osoby,
- upowszechnianie edukacji związanej z bezpieczeństwem komunikacyjnym, w tym szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej - 14.900,78 zł - objęto 1.655 osób,
- prowadzenie akcji kształtowania właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych, proekologicznych, promocja zdrowia i walka z nałogami - 24.537,88 zł - objęto 3.377 osób,
- pomoc socjalna, dożywianie - 397.834,55 zł. Pomocą objęto 12.468 osób,
- prowadzenie różnych form pomocy i wychowania oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą (akcja letnia, zimowiska) - 72.104,90 zł - objęto 213 osób,
- Upowszechnianie Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Zasad Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca - 2.123,83 zł - objęto 165 osób,
- niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w kraju - 96.215,57 zł - objęto pomocą 2.287 osób.

Koszty przeprowadzenia zbiórek publicznych w okresie od 02.02.2010 r. do 31.12.2013 r. wyniosły 24.662,56 zł, tj.:
- 11.712,99 zł - usługi telekomunikacyjne,
- 4.060,29 zł - zakup i konserwacja sprzętu do przeprowadzenia zbiórek,
- 2.137,85 zł - znaczki pocztowe, wysyłka,
- 2.088,83 zł - art. biurowo - papiernicze i materiały eksploatacyjne,
- 1.944,70 zł - przejazdy/ dojazdy,
- 1.241,60 zł - poczęstunek/ art. spożywcze,
- 1.034,57 zł - pozostałe koszty (art. sportowe, higieniczne, reklamowe),
- 441,73 zł - czynsz/ media.

Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża serdecznie dziękuje wszystkim swoim darczyńcom za okazane serce i wielki humanitaryzm.