Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK na Opolszczyźnie

[ Powrót do aktualności ]

Podczas Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK większość Klubów HDK PCK zorganizowała uroczyste spotkania na których podsumowano działalność i wręczono podziękowania.

Jednak głównym wydarzeniem była Wojewódzka Akademia, która w tym roku odbyła się w sobotę, w dniu 21 listopada w Domu Kultury "Chemik" w Kędzierzynie-Koźlu. Poza licznym gronem krwiodawców, działaczy i wolontariuszy naszego stowarzyszenia, Młodzieży Czerwonokrzyskiej, dyrektorów placówek i zakładów wspierających działalność PCK naszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Wicemarszałek Województwa Opolskiego – p. Roman Kolek, Opolski Wicekurator Oświaty - p. Rafał Rippel, Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla – p. Sabina Nowosielska i Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – p. Iwona Rajca-Biernacka.
Podczas akademii podziękowano i wyróżniono najaktywniejszych działaczy: odznaką "Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu", "Medalem Komisji Edukacji Narodowej", Odznakami Honorowymi Polskiego Czerwonego Krzyża, "Kryształowym Sercem" a całe grono długoletnich dawców krwi odznakami "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi".
Od gości usłyszeliśmy wiele ciepłych słów w kierunku naszej działalności czerwonokrzyskiej.
Akademię upiększyły swoimi występami dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu pod opieką p. Bożeny Mościckiej – Motyki oraz Zespół Pieśni i Tańca "Komorno". Po oficjalnej części na wszystkich czekał poczęstunek.

Galeria: