Przedszkolaki walczą z próchnicą.
VIII edycja programu profilaktycznego "Biały ząbek"

[ Powrót do aktualności ]

W Opolu zakończyła się ósma edycja programu edukacyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym ph "Biały ząbek", finansowanego z budżetu Miasta Opola. Objęte nim zostały pięciolatki uczęszczające do 31 przedszkoli z ternu miasta tj. 922 dzieci. Głównym założeniem programu było wdrożenie działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie powstawania chorób zębów i dziąseł u najmłodszych.

Przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez Polski Czerwony Krzyż.
Ich głównym celem było uświadomienie dzieciom konieczności dbania o ząbki, znaczenia zdrowego odżywiania, a także eliminowanie zjawiska strachu przed stomatologiem. Podczas spotkań poprzez rozmowy oraz zabawy ruchowe i dydaktyczne dzieci rozwinęły sprawność prawidłowego szczotkowania zębów oraz uczyły się odpowiedzialności za siebie i swoje zdrowie. Wszyscy mali uczestnicy otrzymali order "Białego Ząbka".
Aby dopełnić edukację, przedszkolaki odwiedziła pani stomatolog, która przeprowadziła badanie jamy ustnej uczestników programu i przekazała pisemną informację dla rodziców, mówiącą o stanie ząbków dzieci.
Na zakończenie programu przedszkola otrzymały plakaty, które posłużyły do przygotowania w placówkach gazetek ściennych, promujących dbałość o zdrowie zębów i jamy ustnej. Wzmocniło to proces edukacyjny i pozwoliło na dotarcie do jeszcze szerszego grona odbiorców, w tym rodziców dzieci młodszych i starszych, uczęszczających do przedszkola, a także utrwaliło proces edukacyjny.

Serdecznie dziękujemy przedszkolakom za entuzjazm w zdobywaniu wiedzy.

Agnieszka Jabłońska-Berendowicz
Oddział Rejonowy PCK w Opolu