Wiedza kluczem do zdrowia

[ Powrót do aktualności ]

Oddział Rejonowy PCK w Opolu zrealizował program profilaktyczny ph "Prawda o AIDS przekaż ją dalej - wiedza kluczem do zdrowia" - finansowany ze środków Miasta Opola. Program swoim zasięgiem objął zarówno młodzież, jak i kadrę pedagogiczną szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych tj. nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych z terenu miasta Opola.

W ramach programu zorganizowano warsztaty edukacyjne dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, które pozwoliły na przygotowanie kadry do wdrażania działań profilaktycznych na terenie placówek. Warsztaty prowadzone były przez lekarza medycyny, który przybliżył i usystematyzował wiedzę osób uczestniczących w zajęciach. Każdy uczestnik warsztatów otrzymał materiały edukacyjne i promocyjne tj. plakaty oraz opracowaną na potrzeby prowadzenia zajęć w szkole prezentację multimedialną.

Dzięki programowi wiedza młodzieży, uczęszczającej do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Opola na temat profilaktyki HIV i AIDS została znacząco wzbogacona. Oddział Rejonowy PCK w Opolu zorganizował piątą edycję Turnieju Międzyszkolnego ph "Prawda o AIDS przekaż ją dalej", co przyczyniło się do zachęcenie młodych osób do samodzielnego zdobywania wiedzy na ten temat. Program dotarł do około 1000 osób, zaangażował zarówno młodzież jak i kadrę pedagogiczną do włączenia się w działania profilaktyczne.

Eliminacje szkolne pozwoliły na wyłonienie trzyosobowych zespołów, które reprezentowały szkoły podczas etapu miejskiego. Swój udział w Turnieju zgłosiło 11 szkół:
4 szkoły gimnazjalne

 • Publiczne Gimnazjum nr 1 w Opolu
 • Publiczne Gimnazjum nr 4 w Opolu
 • Publiczne Gimnazjum nr 6 w Opolu
 • Publiczne Gimnazjum nr 10 w Opolu
7 szkół ponadgimnazjalnych:
 • Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI w Opolu
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu
 • Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II w Opolu
 • Zespół Szkół Budowlanych w Opolu
 • Zespół Szkól Zawodowych nr 4 w Opolu
 • Zespół Szkól Elektrycznych w Opolu
 • Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Opolu.
W sumie w etapie szkolnym turnieju udział wzięło 654 uczniów.
Wyłonieni laureaci przygotowali akcję profilaktyczną o tematyce HIV/AIDS dla swoich rówieśników na terenie swojej placówki.

W dniu 30 listopada odbył się etap miejski. Zespoły, reprezentujące szkoły rywalizowały w przygotowanych zadaniach i konkurencjach o tematyce HIV/AIDS. Zadania opierały się na wiedzy merytorycznej, pomysłowości i umiejętności współpracy w grupie. Suma uzyskanych punktów w 9 konkurencjach oraz z oceny akcji promującej wiedzę z zakresu profilaktyki HIV/AIDS pozwoliły na wyłonienie dwóch zwycięskich szkół – w kategorii szkół gimnazjalnych – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Opolu oraz z kategorii szkół ponadgimnazjalnych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II w Opolu.
Laureaci etapu miejskiego będą reprezentować miasto Opole na etapie wojewódzkim, który odbędzie się w styczniu/lutym 2016 roku.