"Zdążyć na czas z pomocą" - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla młodzieży z terenu miasta Opola

[ Powrót do aktualności ]

Oddział Rejonowy PCK w Opolu przeprowadził szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Opola. Szkolenia zorganizowane zostały w ramach realizacji zadania publicznego ph „Zdążyć na czas z pomocą””, współfinansowanego z budżetu Miasta Opola.
W szkoleniach wzięło udział 434 uczniów z 15 szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych tj.:

 1. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu
 2. Zespól Szkół Elektrycznych w Opolu
 3. Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
 4. 8-5 Hufiec Pracy w Opolu
 5. Publiczne Gimnazjum nr 5 w Opolu
 6. Zespól Szkół Zawodowych im. Staszica w Opolu
 7. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI w Opolu
 8. Zespół Szkól z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczne Gimnazjum nr 1 w Opolu
 9. Zespół Szkół Ogólnokształcących - Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu
 10. Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum nr 6 w Opolu
 11. Zespół Szkól Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum nr 9,
 12. Zespół Szkól Ogólnokształcących - Liceum Ogólnokształcące nr III w Opolu
 13. Zespól Szkól Mechanicznych w Opolu
 14. Publiczne Gimnazjum nr 7 w Opolu
 15. Publiczne Gimnazjum nr 4 w Opolu
Szkolenia były prowadzone przez Instruktorów Pierwszej Pomocy PCK, w oparciu o aktualne wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji z wykorzystaniem profesjonalnych materiałów dydaktycznych oraz manekinów do nauki resuscytacji krążeniowo - oddechowej. Podczas szkoleń młodzież została wzbogacona w wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Agnieszka jabłońska-Berendowicz
Instruktor Pierwszej Pomocy PCK