Akcja "Chleb" w Otmuchowie

[ Powrót do aktualności ]

Akcją "Chleb" rozpoczął Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie Kampanię Walki z Głodem. Jej celem jest nie tylko walka z głodem i ubóstwem, ale również edukacja dzieci i młodzieży o zdrowym odżywianiu i prowadzeniu zdrowego stylu życia. Zadanie to od lat realizuje otmuchowski Oddział. Członkowie Szkolnych Kół PCK z terenu Gmin Otmuchów i Paczków przeprowadzają zbiórki pieniędzy na zakup żywności, odzieży, lekarstw, dofinansowanie obiadów dla dzieci w szkołach; na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb, edukację i rozwój osobisty a w rezultacie uniknięcie pokoleniowej biedy.

Czerwonokrzyska Młodzież z Zespołu Szkół w Otmuchowie rozprowadzała w dniach 15 i 16 października cegiełki – pieczywo otrzymane z 4 piekarń. Pomimo deszczowego i chłodnego czwartku młodzi wolontariusze przemierzali ulice miasteczka zbierając pieniądze na pomoc potrzebującym. Zebrano 1.022 zł. Pozostałe Szkolne Koła PCK w czasie kwest dotychczas pozyskały ponad 4.000 zł. Kampania trwać będzie do 1 listopada (akcja „Znicz”).

Akcje PCK cieszą się dużym uznaniem społeczności lokalnej, jak i władz samorządowych. Środki finansowe zebrane podczas nich są przeznaczane dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, m.in. na Mikołajki.

To wszystko nie było by możliwe, gdyby nie pomoc ludzi o ogromnych sercach. Organizatorzy dziękują darczyńcom oraz mieszkańcom za hojne datki.

Galeria: