Czerwonokrzyska akcja "Znicz" w Otmuchowie

[ Powrót do aktualności ]

Oddział Rejonowy PCK w Otmuchowie prowadzi działania na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Organizuje zbiórki publiczne na pomoc potrzebującym. W tym celu zorganizowana została w dniach 31 października i 1 listopada na cmentarzu parafialnym akcja „Znicz”. Jak co roku uczestniczyli w niej członkowie Szkolnego Koła PCK przy Zespole Szkół w Otmuchowie. Od wczesnych godzin rannych młodzi wolontariusze sprzedawali znicze.
Puszki kwestarskie szybko zapełniały się datkami. Pozyskane środki finansowe w kwocie 5.724 zł wydatkowane zostaną na „Mikołajki” dla dzieci z rodzin najuboższych oraz na „Czerwonokrzyską Gwiazdkę” dla osób starszych, samotnych, chorych.
Zarząd Oddziału PCK składa podziękowania młodzieży czerwonokrzyskiej za aktywny udział w akcji, mieszkańcom za zrozumienie potrzeb i wielkie serce, Panu Burmistrzowi oraz Księdzu Dziekanowi za wspieranie Stowarzyszenia w działaniach na rzecz potrzebujących.

Galeria: